Αναστολή Πληρωμής / Είσπραξης επιταγών και άλλων αξιογράφων
O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Με το…