ανθοκομική έκθεση
Τα 33 έτη που συμπληρώνονται φέτος, από την πρώτη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Καλαμαριάς, είναι αρκετά για…