αντιμετώπιση ανεργίας
Την ανάγκη της δημιουργίας και υπογραφής ενός διευρυμένου, ως προς τους άξονές του, πλαισίου συνεργασίας-μνημονίου του ΟΑΕΔ…