Αντώνης Τρίτσης
Έξι προσκλήσεις, από τις 12 συνολικά, του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», υπεγράφησαν από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη…
Στρατηγική επιλογή για τη Διοίκησή του, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, τον μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης από…
Βασική και ισχυρή προτεραιότητα του Yπουργείου Εσωτερικών είναι πώς το ελληνικό δημόσιο και η Αυτοδιοίκηση θα συμβάλλουν…
Ο προγραμματισμός πλήθους έργων, ενόψει των χρηματοδοτήσεων από το νέο πρόγραμμα για τους Δήμους, ήταν το αντικείμενο…