αξιολόγηση
Η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ παρατείνεται έως και τις 10/01/2021. Εντός της…
Εγκύκλιο, σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα για την αξιολογική περίοδο…
Σε ΕΓΚΥΚΛΙΟ του, το Υπουργείο Εσωτερικών, γνωστοποίησε: Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, για την αξιολογική περίοδο του έτους…
Εκκινούνται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για το έτος 2018,  οι οποίες θα διενεργηθούν…