Απαλλαγές δημοτικών τελών φόρων και τροφείων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Σε έκτακτες οικονομικές ελαφρύνσεις για την ανακούφιση επιχειρήσεων του Δήμου Καρδίτσας, αλλά και οικογενειών, οι οποίες πλήττονται…