απαλλαγή ανταποδοτικών τελών
Λόγω αναστολής της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, ως συνέπεια των μέτρων προφύλαξης για τον περιορισμό διασποράς του…