απαλλακτικό βούλευμα
Στο κενό, η μία μετά την άλλη, πέφτουν οι καταγγελίες, που γίνονται στη Δικαιοσύνη και τα αρμόδια…