Αποδοχές
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr. Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι…
Με την ΚΥΑ ΚΥΑ 72865/10.12.2018 (ΦΕΚ 5726/19.12.2018 τεύχος Β’) αποσυνδέονται οι αποδοχές των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…
 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’)], που καθορίζει τους νέους…