Απομακρυσμένη Εργασία και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Την Πέμπτη, 09/04 και ώρα 9:30 θα πραγματοποιηθεί το 2ο OTS Webinar με θέμα: «Απομακρυσμένη Εργασία και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Η OTS προσφέρει μία σειρά…