Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΤΑΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Σειρά έξι…