βεβαίωση μετακίνησης για τη σίτιση αδέσποτων ζώων
Κατεβάστε, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο, τις βεβαιώσεις μετακίνησης: Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (DOCX) Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)  …