γεωπολιτικές εξελίξεις
Με έναν θεματικό κύκλο μαθημάτων, συνεχίζεται η λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά το εαρινό…