Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ απευθύνεται προς τους Δήμους της χώρας: που δεν ανταποκρίθηκαν στην από, 14-11-2016 (αρ .πρ. 2328), Ανοιχτή…
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται προς τους Δήμους της χώρας: που δεν ανταποκρίθηκαν στην από, 14-11-2016 (αρ .πρ….