δήλωση τετραγωνικών
Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αρ. Πρ. 37044 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας επεξεργασίας…
H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, την…