Δήλωση COVID
Με Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 3636/01.09.2020), προβλέπεται η…
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Τεύχος B’ 3048/22.07.2020 η υπ’ αριθμ. Απόφαση 1171 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία: 1….
Η προθεσμία υποβολής της «Δήλωσης Covid» περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και…
O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Με την…