Δήμος Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά την αποδοχή της δωρεάς-χορηγίας της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ», θέτει…
Ο δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στην τοποθέτηση 80 υπόγειων κάδων από το φθινόπωρο του 2018 έπειτα από…
Έργα πνοής και ουσιαστικές παρεμβάσεις για το 2018 περιλαμβάνει το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης το…