Δήμος Μετεώρων
Ο Δήμος Μετεώρων προσκαλεί τις επιχειρήσεις να συμβάλουν στη δημιουργία αλυσίδας αγάπης για τους κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας…