Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, «με μικρές αλλαγές που ενσωματώνουν κάποιες από τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια…