ΔΕΔ
Τα βασικότερα σκεπτικά των ΔΕΔ 3315/5.7.2018 ,3316/5.7.2018, 3317/5.7.2018: Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ /2015 απόφαση του…
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1141/2018 Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο η έκθεση ΣΔΟΕ για ανακρίβεια συγκεντρωτικών (Δεν αποτελεί…
Θεσσαλονίκη 26-6-2018 Αριθμός απόφασης: 1304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α7′…
Ιστορικό Σε φορολογούμενο βεβαιώθηκε Πρόστιμο ύψους ποσού 100,00 ευρώ που αφορά  σε υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φόρου…
Η τοποθέτηση της ΔΕΔ: Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1076/26.3.2015: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του…
Πολύ θετική μεταρύθμιση της ΔΕΔ όσο αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης στοιχείων μίσθωσης για την δωρεάν…
Με την υπ’ αριθμ /29-01-2013 Εντολή ελέγχου του προϊστάμενου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, διενεργήθηκε μερικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος στην…