Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Ψηφίστηκε στην Βουλή ο νέος νόμος για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων των αιρετών. Σύμφωνα…