Δημήτρια
Το 56o Φεστιβάλ Δημητρίων επιστρέφει, δυναμικά, στους φυσικούς του χώρους, τον Οκτώβριο. Για είκοσι ημέρες, διαφορετικά είδη…
«Εξαντλήσαμε όλα τα μέσα που υπάρχουν για τη στήριξη χιλιάδων πολιτών, με διάφορους τρόπους και διάφορους τομείς…