Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας
Η δράση απευθύνεται στους Δήμους όλης της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της…