δημοτικές υπηρεσίες
Σε συνέχεια της μερικής άρσης των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊού που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση, ο…
Αλλαγές στη λειτουργία του Δήμου Τρικκαίων και στη ζωή όλων, επιφέρει η μερική άρση μέτρων αποτροπής εξάπλωσης…