Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης
Μετά από απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι, λόγω των έκτακτων υγειονομικών αναγκών…