Δημοτική Αστυνομία
Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου. Με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται παράταση στους…
Την άμεση επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας προωθεί ο Δήμος Καλαμαριάς, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ποιότητα των…