δημοτικό ιατρείο
Ο Δήμος Καλαμαριάς, έχοντας ως προτεραιότητα την προαγωγή και την πρόληψη της υγείας, αλλά και τη διασφάλιση…