δημόσια διαβούλευση
Με προϋπολογισμό 632 εκατομμύρια ευρώ, το «Νέο Εξοικονομώ» αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών, με έμφαση στα φτωχά…
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, έως τις 03 Σεπτεμβρίου, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών…
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αφορά στην αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ…
Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης, δημιουργία νέων, επιπρόσθετων πηγών οικονομικής ανάπτυξης…
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2020, το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Το…
Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων και…
Χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας, υψηλότερα τέλη ταφής απορριμμάτων στους δήμους, επιβράβευση όσων ανακυκλώνουν Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση,…
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του…
Σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα opengov.gr τέθηκε το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan) των λιγνιτικών περιοχών της…
Ο Δήμος Κοζάνης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τον μετασχηματισμό του σε «έξυπνο» Δήμο, εκπόνησε το Στρατηγικό…