Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έως την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 (ώρα 9:00), βρίσκεται το νομοσχέδιο και η…
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης, έθεσε από τις 27/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα…
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κος Γεωργιάδης, θέτει, από τις 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20.30 έως…