Δημόσια Λογιστική
Γράφει η Δέσποινα Δαϊλιάνη Οι διατάξεις του ΠΔ 54/2018 άρχισαν να εφαρμόζονται, το 2019, από την Κεντρική…