δημόσιοι ιστότοποι προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία.
Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, ο Δημόσιος τομέας σε όλη την ΕΕ οφείλει να εφαρμόσει την ΟΔΗΓΙΑ για…