δημόσιοι υπάλληλοι
Σκοπός η κατανόηση, εκ μέρους των Δημόσιων υπαλλήλων, της έννοιας της στοχοθεσίας και πού αυτή αποσκοπεί Το…
Ο νόμος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την «Ενδυνάμωση της λειτουργίας του ΑΣΕΠ», ο οποίος δημοσιεύτηκε σε…
Εκκινούνται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για το έτος 2018,  οι οποίες θα διενεργηθούν…
Με νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ οι εργαζόμενοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, …