Δημόσιος Τομέας
Οι αλλαγές που φέρνει ο ΓΚΠΔ στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων αφορά τόσο τον ιδιωτικό όσο και…