δημόσιο
Με αφορμή την προσκόμιση, σε έντυπη μορφή, εγγράφων (εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις), τα οποία έχουν υπογραφεί…
Σε ΕΓΚΥΚΛΙΟ του, το Υπουργείο Εσωτερικών, γνωστοποίησε: Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, για την αξιολογική περίοδο του έτους…
Σε τελικό στάδιο προετοιμασίας βρίσκονται δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία αφορούν προσλήψεις 2.250 ανέργων σε ΟΤΑ και Δημόσιο κι…
Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου με διευκρινίσεις σχετικά με τον νόμο 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019) που…
Ο νόμος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την «Ενδυνάμωση της λειτουργίας του ΑΣΕΠ», ο οποίος δημοσιεύτηκε σε…
Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενημερώνει ότι, αναρτήθηκαν,  στο πλαίσιο του Β Κύκλου Κινητικότητας 2018, …