διαδικτυακή πλατφόρμα για πιστοποιητικά
Στρατηγική επιλογή για τη Διοίκησή του, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, τον μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης από…