διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα ακόμη μεγάλο και εξόχως σημαντικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού στον Δημόσιο Τομέα, καθώς…