διανομή προϊόντων
Ο Δήμος Τεμπών, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με ονομασία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», συμμετέχει στο…
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος – συντονιστής της Σύμπραξης ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα, στο πλαίσιο της…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος – συντονιστής της Σύμπραξης ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα, στο…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διανομή προϊόντων από τον Δήμο Θερμαϊκού στους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι…