διαχείριση οικιακών απορριμμάτων
Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούν τη δεύτερη ανθρώπινη ασπίδα της Δημόσιας Υγείας,…