δράσεις πεζοδρόμησης/ποδηλατοδρόμησης
Μετά την επιτυχημένη δράση της πιλοτικής πεζοδρόμησης της παραλιακής Νικολάου Πλαστήρα, που έγινε αποδεκτή με ικανοποίηση από…
Μία εξαιρετική πρωτοβουλία, που επαναθέτει τα όρια της κανονικότητας για τη ζωή στις πόλεις, παίρνει η ΚΕΔΕ….