δωρεά τροφίμων
Σε μία πράξη αλτρουισμού και υψηλής συμβολικής, αλλά και συναισθηματικής αξίας, προχώρησε ο Καρδιτσιώτης, Βίκτωρ Βενουζίου. Ο…