Δ.Ο.Υ.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίωνσε ότι η καταβολή των ατιμικών οφειλών στις Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με…