εγκύκλιος
Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74 /οικ.2775 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού…
Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /736/2232 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά στην τροποποίηση διατάξεων…
Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 14626 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου…
Με Εγκύκλιό του, η οποία απευθύνεται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει την…
Με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εργασίας, γονείς παιδιών, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή έχουν σοβαρή αναπηρία,…
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη…
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποιήθηκε: Η συνέχιση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης…
Η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ παρατείνεται έως και τις 10/01/2021. Εντός της…
Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο…
Με νέα ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…