εγκύκλιος
ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, που αφορά στο έτος 2021,…
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr. Με την πρόσφατη ΕΓΚΥΚΛΙΟ 30…
Εγκύκλιο, σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα για την αξιολογική περίοδο…
Συνισταμένη της έως τώρα εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ήταν σταθερά το…
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 73/2020 Εγκυκλίου με θέμα «Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών», το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νεότερες οδηγίες,…
Εγκύκλιο, με θέμα τη «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού…
Δείτε, αναλυτικά, στους παρακάτω συνδέσμους: 1.  «Νέα Παράταση των προθεσμιών υποβολής: α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)…
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr. Με την Εγκύκλιο Ε.2082/16.05.2019, κοινοποιήθηκαν…
Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εξέδωσε με Εγκύκλιο το…
O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Σήμερα, 4…