εγκύκλιος
Με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167), που ισχύει από 30/10/2019 ημερομηνία…
Οι δήμοι και οι περιφέρειες συνεργάζονται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με λοιπούς φορείς της αλλοδαπής,…
Σε προηγούμενο άρθρο του Governet.gr, έγινε αναφορά στην Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών με θέμα «Χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε…
O Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, προχώρησε στην έκδοση εξ επείγουσας Εγκυκλίου ώστε να ενημερώσει για την τροποποίηση των διατάξεων,…
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134) επανήλθε σε ισχύ το…
Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ την καθιέρωση συστηματικού ελέγχου τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες,…
Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ την άμεση διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υγειονομικές επιτροπές, προκειμένου…
Από τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 του νόμου 3655/2008 προβλέπεται η καταβολή μειωμένων, κατά 50%,…
Με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν….
Με την πρόσφατη υλοποίηση της επέκτασης της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης,…