εγκύκλιος
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 έως 158, του ν.4600/2019 (Α΄43), προβλέφθηκε η διάσπαση των: Δήμος…
Σε προηγούμενο άρθρο του Governet.gr , έγινε αναφορά στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού…
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και…
Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οίκ.17876/17-5-2018 (ΑΔΑ:Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ), που αφορά τη διαδικασία δημιουργίας του Ψηφιακού Οργανογράμματος…
Εκδόθηκε η, υπ’ αριθμόν 73021/17-10-2019, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση π.δ. 75/2011, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων…
Σε ΕΓΚΥΚΛΙΟ του, το Υπουργείο Εσωτερικών, γνωστοποίησε: Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, για την αξιολογική περίοδο του έτους…
Τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 του ν….
Με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των νέων δημοτικών αρχών και τη συγκέντρωση του αναγκαίου υλικού…
Εγκύκλιο με θέμα ∆ιενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 εξέδωσε το Υπουργείο…
Εγκύκλιο εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, για την έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους…