ΕΔΕΚ
Στο υπό σύσταση και επέκταση του δικτύου κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19…