Εθνικό Πρόγράμμα Απλούστευσης Διαδικασιών
Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), υπεγράφη το μεσημέρι της Τετάρτης Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των…
O Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι, με το νέο έτος, κάθε υπηρεσία…