εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. 2/31648 /ΔΠΓΚ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την εκκαθάριση…