Εκλογές
Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία και επί της αρχής, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»….
Λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων, εκτός Επικράτειας, από την ΑΑΔΕ Η…
Νέος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξελέγη ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου….
Εκδόθηκε η, υπ’ αριθμόν 73021/17-10-2019, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση π.δ. 75/2011, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 94, το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις άρθρων που αφορούν τις…
Εγκύκλιο με θέμα ∆ιενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 εξέδωσε το Υπουργείο…
2 Εγκυκλίους εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, με επισημάνσεις προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες, σχετικά με το…