εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., κ. Κοσμοπούλου, ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων…